MENU

POBIERZ
Metodologia
Jak?

Program kursu wynika z koniecznych umiejętności, jakie muszą zdobyć osoby chcące szybko czytać. Koncentruje się wokół kilku najważniejszych zagadnień, do których należą:
  - poszerzanie pola widzenia;
  - zagłuszanie fonetyzacji;
  - walka z regresją;
  - skracanie czasu fiksacji;
  - poprawa koncentracji;
  - poprawa pamięci;
  - umiejętność selekcji tekstu i antycypacji;
  - organizacja czasu i miejsca swojej nauki (pracy).
Dodatkowo w ramach kursu przedstawiamy podstawy tworzenia "Map Myśli" (Mind Mapping) - notowania nielinowego.

Cały proces dydaktyczny opiera się na metodologii T. Buzana - światowego autorytetu w dziedzinie psychologii i metod pracy umysłowej.

Co robimy na zajęciach?

Ogólnie rzecz biorąc zajęcia wyglądają tak:
1. Przywitanie, sprawdzenie pracy domowej, rozwiązanie ewentualnych problemów, wyjaśnienie niejasności.
2. Rozgrzewka mózgu, poprzez ćwiczenia poprawiające pamięć lub koncentrację.
3. Walka z fonetyzacją - kluczowe ćwiczenia w ciągu trwania kursu.
4. Sprawdzenie aktualnej prędkości i stopnia zrozumienia czytanego tekstu. (Czasami dwukrotnie w ciągu zajęć).
5. Wykład (jeżeli jest przewidziany w planie zajęć).
6. Większość czasu każdych zajęć jest przeznaczona na ćwiczenia poszerzające pole widzenia, poprawiające pamięć, koncentrację, pomagające walczyć z regresją, zmniejszające czas fiksacji.
7. Na końcu zajęć zawsze jest podawana praca domowa.
8. Na ostatnich zajęciach następuje wręczenie dyplomów ukończenia kursu szybkiego czytania oraz podsumowanie całego kursu wraz z przekazaniem wskazówek dotyczących dalszej pracy, rodzajów ćwiczeń, które można nadal wykorzystywać itp.

Wszystkie działania są dzielone co godzinę ok. 5 min. przerwami (jedną lub dwoma, w zależności od rodzaju kursu).
Ponieważ wszystkie zajęcia prowadzone są wyłącznie metodami aktywizującymi i pełne są ćwiczeń (czasem trudnych, czasem łatwych, czasem śmiesznych), to czas ich trwania się nie dłuży. Na zajęciach nie ma czasu na nudę, a poszczególne godziny mijają bardzo szybko!

Kurs szybkiego czytania dla osób powyżej 13 roku życia trwa 21 godziny zegarowe, a dla Państwa wygody proponujemy kilka opcji czasowych na zrealizowanie programu:

KURS TRZYGODZINNY
- to 7 spotkań trzygodzinnych, raz w tygodniu, (1x3h/tydz.). Cały kurs trwa dwa blisko dwa miesiące i jest przeznaczony głównie dla osób, które ze wzgledów czasowych nie mogą sobie pozwolić na uczestnictwo w zajęciach dwa razy w tygodniu. Niewątpliwą zaletą tego kursu jest dość długi czas (tydzień) pomiędzy zajęciami, co pozwala na odrobienie ewentualnych zaległości związanych z pracą domową.

KURS INTENSYWNY
- to 7 spotkań trzygodzinnych, które odbywają się dwa razy w tygodniu (2x3h/tydz.). Kurs trwający miesiąc, dla osób, które z różnych przyczyn chcą w szybki sposób posiąść tematykę związaną z szybkim czytaniem. Z uwagi na krótki czas trwania kursu, po jego skończeniu, może pojawić się konieczność wykonywania dodatkowych ćwiczeń, aby utrwalić nowe nawyki czytelnicze. W dużym stopniu zależy to od wykonanej przez Kursanta pracy własnej w czasie trwania kursu.

KURS INDYWIDUALNY
- jest to kurs przeprowadzany w domu (mieszkaniu) kursanta. Istnieje możliwość wyboru opcji odbywania zajęć (standardowy, trzygodzinny) oraz dość swobodnego dostosowania godzin kursowych. Cena kursu jest z tego powodu odpowiednio wyższa. Istnieje możliwość przeprowadzenia takiego kursu w domu (mieszkaniu) dla kilku osób (rodzina, znajomi).

KURS SZYBKIEGO CZYTANIA DLA DZIECI
- kurs taki trwa 18 zegarowych, rozłożonych najczęściej na osiem spotkań po 2h 15min.


Na specjalne życzenie istnieje możliwość opracowania innych propozycji czasowych na zrealizowanie kursu. Zainteresowanych proszę o kontakt.

Proponujemy również Warsztaty Pamięciowe, mające na celu przede wszystkim poprawę pamięci i koncentracji, w których mniejszy nacisk kładziemy na wzrost prędkości czytania. Warsztaty takie organizujemy dla grup jak i dla osób indywidualnych.

Należy dodać, że aby osiągnąć dobre wyniki przy każdym rodzaju kursu wymagana jest praca własna osoby uczącej się pomiędzy zajęciami - ok. 1 godz./dzień.


Nie ma żadnych ograniczeń w opanowaniu technik szybkiego czytania - może je przyswoić każdy (również Ty!!!) - pod warunkiem zdyscyplinowanej i systematycznej pracy.
Wymagana jest tylko umiejętność czytania....

Ważne!
Nasza książka
o szybkim czytaniuWarsztaty Pamięciowe
Kącik Prasowy
Partnerzy
REFERENCJE

Linki różne
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Copyright by Paweł Rudzki szablony